Целевата помощ за отопление се увеличава от 65,72 лева на 72,20 лева месечно и става 361 лева за целия сезон от 1 ноември до 31 март. Това съобщават от Министерство на труда и социалната политика. Увеличението е предвидено в проект за изменение на Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на ведомството.

Целевата помощ за отопление се повишава с 9,86 %. Това се прави заради новите цени на електроенергията от 1 октомври. Целта е да се подпомогнат най-уязвимите социални групи, които са включени в програмата за целево енергийно подпомагане.

От социалното министерство подчертават, че месечният размер на помощта ще се определя на база левовата равностойност на 385 квтч електроенергия, от които 280 квтч дневна и 105 квтч нощна електроенергия, по осреднена крайна продажна цена на електроенергията за битов потребител към 31 октомври.

За увеличението на целевата помощ за отопление ще са необходими допълнителни разходи по бюджета на ведомството за 2014 г. в размер на 3 788 100 лева. Разликата между досегашния и новия размер на помощта ще се изплати през декември 2014 г. от Агенцията за социално подпомагане (АСП) чрез дирекциите „Социално подпомагане".

261 638 са подадените молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление към 10 октомври. Издадени са 204 377 заповеди за отпускане на помощта. Към 30 септември  за целеви помощи за отопление са изплатени 18 251 594 лв. за 139 662 лица и семейства.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца - от 1 ноември 2014 г. до 31 март 2015 г. Изплащането се извършва на два транша - за месеците ноември и декември 2014 г. не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта. До 31 януари 2015 г. ще се преведат парите за месеците януари, февруари и март.

От министерството припомнят, че крайният срок за подаване на молби в дирекциите „Социално подпомагане" е 31 октомври 2014 г. Молбата се подава по постоянен адрес.  В нея задължително трябва да бъде заявен видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ. При отопление с електроенергия и топлоенергия пък се представя за справка актуален клиентски/абонатен номер.