Вземане на "Булгаргаз” за повече от 12 млн. лева не е прието от синдиците на Корпоративна търговска банка, се вижда от списъците с вземанията, публикувани в Търговския регистър.

Въпреки че е оспорено в съда, вземането за повече от 3,7 млрд. лева на Фонда за гарантиране на влоговете е прието.

Този път списъците с вземанията на кредиторите от КТБ са разделени на приети, без да бъдат оспорени в съда, приети, които са оспорени в съда, както и неприети, които също са оспорени в съда, съобщава БНР.

В първата група – приетите без възражение, попада вземане на обявения в несъстоятелност комбинат "Кремиковци“ – за близо 209 милиона лева.

Повече от 28 милиона лева е и прието вземане на летище „София”. Аеропортът обаче има и неприето вземане, което е оспорено в съда – за близо 2 млн. лева.

При другите вземания, които не са приети, правят впечатление сумите на Сръбската агенция за приватизация, а именно близо 13 млн. лева.

Най-голямото неприето вземане, оспорено в съда, е на БТК за повече от 52 млн. лв. Очаквано  въпреки,  че е оспорено в съда вземането на Фонда за гарантиране на влоговете за повече от 3 милиарда и 700 милиона лв. е прието.

Същото важи и за Комерцбанк, която е сред най-големите кредитори на КТБ. Приети са и вземанията на "Домерит“, които са за повече от 18 млн. лв., както и на "НУРТС“, за които са описани две суми, които са придобити чрез цесия. Едната е за повече от 84 млн. лв., а другата за 46 млн. лв.