Министърът на финансите назначи Иван Еничеров за председател на Държавната комисия по хазарта (ДКХ). Досегашният председател, Калоян Кръстев, беше освободен от длъжността, съобщават от Министерството на финансите.

До момента Иван Еничеров заемаше длъжността началник на отдел в дирекция „Държавно юрисконсултство", а в периода от 2004 до 2011 г. е бил член на ДКХ.

От МФ съобщават актуалния състав на Държавната комисия по хазарта:

Атанаска Георгиева - Министерство на правосъдието
Васил Панов - Национална агенция за приходите
Даниела Щрегарска - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Явор Колев - Министерство на вътрешните работи