Готова е актуализацията на бюджета на София за 2020 г., която се налага да направим заради намалените приходи на общината. Това съобщи днес столичният кмет Йорданка Фандъкова.

След въвеждане на извънредното положение спадът на приходите само за месец март е 18.9 млн. лв., като прогнозите са, че той ще продължи. Очаква се, че част от приходите ще бъдат наваксани във втората половина на годината, но друга, свързана с данъка за придобиване на имущество и таксите за услуги, ще продължат да намаляват до края на 2020 г.

По тази причина бюджетът се актуализира с 23,4 млн. лв. намаление на приходите, разпределени по следния начин:

- 12,1 млн. лв. намаление на данъчните приходи - с 8 млн. лв. намаляване на приходите от данъка за възмездно придобиване на имущество, с 3,5 млн. лв. - данъка върху превозните средства и 600 000 лв. спад на туристическия данък.

- 11,3 млн. лв. е намалението на приходите от такси и други приходи. Най-съществен спад се очаква от таксата за детски градини и ясли - 3,9 млн. лв., 2,6 млн. лв. по-малко от такса "битови отпадъци", 1,4 млн. лв. спад от таксите за ползване на тротоарно право и пазари, 1,4 млн. лв. на приходите от наеми и продажба на услуги и стоки и 2 млн. лв. по-малко от таксите за технически услуги.

- С 23,4 млн. лв. се намаляват разходите, за да се изпълни законовото изискване за балансиран бюджет.

- С 13,3 млн. лв. се намаляват средствата в инвестиционната програма и с 12,8 млн. лв. - текущите разходи.

- Общото намаление на капиталовата програма спрямо вече гласуваната е малко под 3%.

Правителството предлага бюджетен дефицит от 3.5 млрд. лева и емитиране на дълг до 10 млрд. лева

Правителството предлага бюджетен дефицит от 3.5 млрд. лева и емитиране на дълг до 10 млрд. лева

На извънредно заседание на кабинета одобриха актуализация на бюджета

Запазват се планираните средства за стратегическите приоритети - метрото, транспортните връзки от вътрешния ринг и връзките с околовръстния път, строителството на нови детски градини и ясли, средствата за почистване, инвестициите в общински болници и ДКЦ-а, както и издръжката на социалните услуги.

Намаляват се с 6,7 млн. средствата за няколко инфраструктурни обекта, които още не са стартирали. Очаква се тази година да завърши проектирането на Чепинско шосе, на ул. "Николай Коперник", ул. "Атанас Узунов" и транспортния тунел на НДК, а строителните дейности ще могат да започнат догодина. Намаляваме средства за изграждане на локални платна на ССТ и на улици в м. "Къро" заради продължаващи процедури по отчуждаване. Изцяло се спира рехабилитацията на ул. "Народно хоро" в район "Овча купел" по искане от кмета на района за препроектиране.

С 2,6 млн. лв. се намаляват средствата за нови обекти за оползотворяване на отпадъци - запазва се финансирането само за проектиране на център за биомаса и завод за преработка на едрогабаритни отпадъци.

С 1,9 млн. лв. се намаляват средствата за ремонт на градски градини и паркове. Реконструкциите на парка "Заимов" и градината "Св. Георги" остават за 2021 г.

Намаляват се заложените средства за разширяване на централния гробищен парк с 400 000 лв. Реконструкцията на банята в "Горна Баня", както и изграждането на дубльора на Ляв Владайски колектор ще започнат през следваща година.

Отчита се сериозен спад на приходите от градския транспорт - както заради намалената продажба на билети и карти, така и заради неработещите зони за платено паркиране. Фандъкова посочи, че по предварителни оценки до средата на май ще са необходими 9,5 млн. лв., с които да се осигури функционирането на градския транспорт. На този етап тези средства ще бъдат покрити от заложените в бюджета 135,5 млн. лв., а при следващата оценка на бюджета може да се осигури и допълнително финансиране.

Сериозен спад се отчита и в приходите на общинските лечебни заведения, както заради допълнителните разходи за лечение на пациенти с COVID-19, така и заради намалената дейност. Затова се предвижда предоставяне на заеми за заведенията за доболнична помощ в размер на 1 млн. лв.

Очакванията на експертите са кризата да се задълбочи и да има отражение върху публичните финанси и през 2021 г. По тази причина кметът подчерта, че е важно да се мисли за бюджет 2021 още отсега. Затова Фандъкова ще предложи да се обмисли идеята за инвестиционен заем за изграждане на липсващите стратегически участъци от вътрешния градски ринг - бул. "Тодор Каблешков", бул. "Филип Кутев" и връзките с околовръстния път - Източна тангента, Ломско шосе, бул. "Рожен".

В средата на годината ще се направи повторна оценка на бюджета с готовност за втора актуализация.