Нарастващата нужда от пари за покриване на текущите разходи и отрицателната доходност по спестяванията в банките карат все повече хора да намаляват депозитите си в кредитните институции. Тази тенденция започна да се очертава от началото на годината и за съжаление с всяко изминало тримесечие се задълбочава. Докато през първото тримесечие на 2021-а бе отчетен спад както в броя, така и в обема на депозитите на населението до 2500 лева, през второто към тази група се присъединиха и спестяванията между 2500 и 5000 лева и се появи тенденция на тримесечен спад в депозитите между 5000 и 10 000 лева.

За третото тримесечие спадът в групите депозити от 2500 до 10 000 лева се задълбочи, като за пръв път бе отбелязано намаление и на спестяванията между 10 000 и 20 000 лева. За тази група от юни до септември броят на депозитите на населението се е свил със 7 506 (1.2%) - от 640 600 на 633 094, а общият обем на парите в тях е намалял с 92.15 млн. лева (1%). Редукцията на броя на депозитите от тази група и на обема на парите в тях може да се окаже ключова за банковата система, защото в нея са съсредоточени между 8.8 млрд. и 8.9 млрд. лева, които формират над 13.7% от всички спестявания на гражданите в банките.

Най-бързо растат депозитите на населението над 200 хиляди лева

Най-бързо растат депозитите на населението над 200 хиляди лева

Статистика от БНБ

Другите структурно важни (заради размера на парите в тях) депозити на граждани са тези между 50 000 и 100 000 лева, в които има общо 11.14 млрд. лева, и между 100 000 и 200 000 лева, където са съсредоточени над 10 млрд. лева. При тях все още има тримесечен ръст. За първата група той е 2.8%, а за втората 3.8 процента.

Поддържането на ръстовете на тези две групи депозити е важно, защото ако и при тях започне свиване, това може да доведе до понижаване на депозитната маса за банковия сектор въобще. При сегашната висока ликвидност едно подобно свиване не изглежда проблематично. Но развитието на един такъв процес крие рискове от разразяването на лихвена война за привличане на вложители. Това пък на свой ред ще се отрази в повишаване на цената на левовите кредити за населението, тъй като лихвите по тях са директно обвързани с лихвите по депозитите.

Въобще свиването на ръста по депозитите е обезпокоителен сигнал. А явният спад в групата на малките депозити директно показва, че хората с по-ниски доходи изпитват все по-големи финансови затруднения, които ги карат да посягат на спестяванията си.

Дребните спестявания започват да се топят

Дребните спестявания започват да се топят

Кризата явно започва да изчерпва финансовия потенциал на гражданите