Личните спестявания на заможните българи в банките се повишават с наистина забележителни темпове. Според статистиката на БНБ към края на март 2021-а, за една година на 2021-а годината депозитите на населението между 200 хил. и 500 хил. лева са се увеличили и като обща сума и като брой с над 22 процента. Тези, в които има между 500 хил. и 1 млн. лева, са се покачили като брой и като обща сума с над 14%, а депозитите на граждани с над 1 млн. лева са нараснали с 22.5% като брой и с 34.8% като обща сума. Тези милионерски спестявания са общо 1 154 броя, а в тях в края на март 2021-а се съхраняват близо 3.17 млрд. лева. Коректно е обаче да отбележим, че за първото тримесечие на 2021-а при депозитите над 500 хил. лева има известен спад.

При всички останали групи спестявания на гражданите над 2500 лева също има годишен и тримесечен ръст, като при депозитите над 20 хил. лева годишният ръст е двуцифрен и при отделните групи депозити се движи между 10.8% и 13.4 процента. Траен спад - и тримесечен и годишен има при депозитите на гражданите до 2500 лева.

БНБ подобри прогнозата си за ръста на БВП през 2021 г.

БНБ подобри прогнозата си за ръста на БВП през 2021 г.

Прогнозата за инфлацията е обаче тя да се ускори значително до 3.0% в края на годината

БНБ отбелязва, че в края на първото тримесечие на 2021 г. броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД е 9.302 млн., като намалява на годишна база с 1.6%. Размерът на тези депозити в края на март 2021 г. нараства на годишна база с 12% и достига 62.852 млрд. лева. В края на март 2021 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити намалява с 0.7%, а размерът им нараства с 3.0%. Към края на март 2021 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лв. с дял от 16.8 процента.

Що се отнася до фирмите БНБ посочва, че в края на март 2021 г. депозитите са 589 хил. броя, което представлява ръст от 0.5% спрямо края на същия месец на 2020 г. В края на първото тримесечие на 2021 г. размерът на тези депозити е 29.971 млрд. лева като на годишна база той нараства с 16.1%. Спрямо края на декември 2020 г. броят им се повишава с 0.3%, а размерът им - с 2.4%. Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на депозитите за сектора са търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (25.4%), преработваща промишленост (15%) и строителство (10.3%). Към края на март 2021 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 52.9%.

Впрочем секторите търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети, преработваща промишленост и строителство са отчели и най-добри резултати при кредитите. Според БНБ заемите за сектор Нефинансови предприятия в края на първото тримесечие на 2021 година са 141 хил. броя, като спадат на годишна база с 5.2%. Размерът на тези кредити е 36.128 млрд. лева, което представлява нарастване с 2.7% на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия нараства с 1.1%, а размерът им - с 0.3%.

Рисковете пред Бюджет 2021 посочи БНБ

Рисковете пред Бюджет 2021 посочи БНБ

Плaниpaнитe зa 2021 г. вpeмeнни paзxoдни диcĸpeциoнни мepĸи зa cпpaвянe c пocлeдcтвиятa oт СОVІD-19 ce oцeнявaт oт MФ нa 2.8 млpд. лв.

"Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на кредитите са търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (26.3%), преработваща промишленост (22.2%) и операции с недвижими имоти (10.9%)", пише Централната ни банка.

При гражданите в края на март 2021 г. броят на кредитите намалява на годишна база с 5.8%, като достига 2.769 млн. броя. Размерът им нараства с 7.1%, като достига 26.085 млрд. лева. В края на март 2021 г. в сравнение с края на декември 2020 г. броят на тези кредити намалява с 0.1%, а размерът им се увеличава с 2.3%. Към края на март 2021 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 100 хил. до 250 хил. лв. с дял от 22.1%.