Спешни мерки за намаляване последиците от COVID кризата върху сектор "Търговия на дребно" и българската икономика. За това настояват от Българската Ритейл Асоциация, която обединява над 100 търговци с магазини в цялата страна.

Въпреки че те признават, че повторното затваряне на магазините има морално основание, предупреждават, че икономическите последици не само няма да осигурят постъпления в хазната, но и ще тласнат хиляди хора към бюрата по труда.

От асоциацията посочват, че първата вълна на коронавируса е оставила сектора в невъзможност да покрива задълженията си, а подкрепата по програмата за подпомагане на малки и средни предприятия е според тях е "крайно ненавременна да спаси едни, крайно недостатъчна, за да помогне на втори, които все още едва дишат над водата, или не стигна изобщо до трети".

По тази причина от БРА настояват за следните мерки:

Когато икономическата дейност на търговските предприятия се замразява временно с държавен акт, като заповед на здравния, икономическия или друг министър, държавата да поеме разходите за наем, ток, вода, отопление, 100% от дължимите трудови възнаграждения на заетите лица по трудов договор, както и здравните и социалните им осигуровки. Поради забрана да бъде извършвана стопанска дейност, работодателят да се освобождава от задължението да заплаща данъци и такси. Те посочват, че такава помощ е съвместима с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС, в случай че са спазени следните условия:

- Помощта да се предоставя най-късно до 30 юни 2021 г. и покрива непокритите фиксирани разходи, направени между 1 март 2020 г.и 30 юни 2021 г.

- Помощта да се предоставя въз основа на схема на предприятия, които са засегнати от спад на оборота през допустимия период с минимум 30% спрямо същия период на 2019 г.

- Загубите на предприятията се считат за непокрити фиксирани разходи. Помощта по тази мярка да се предоставя въз основа на прогнозирани загуби, а окончателният й размер да се определя след изясняване на загубите въз основа на одитирани счетоводни отчети. Всяко плащане, което надвишава окончателния размер на помощта, да се възстановява.

Затварят молове, училища, детски градини и заведения до 21 декември
Обновена

Затварят молове, училища, детски градини и заведения до 21 декември

Мерките влизат в сила от петък вечерта

При заразен персонал с коронавирус магазините да могат да се самокарантинират и сами да затворят обекта, като в този случай бъдат подпомогнати от държавата като принудително затворените бизнеси. Отпусканата помощ да е за 14 до 28 дни според продължителността на задължителните карантини и да се подпомагат служителите, които не са в болничен и нямат доказан коронавирус, но не могат да изпълняват работните си задължения поради задължителна карантина, искат от БРА.

Да бъдат разсрочени банковите кредити на търговците, както и да се осигури помощ под формата на отсрочване на данъци и/или отсрочване на социалноосигурителни вноски. Помощта да се отпуска преди 30 юни 2021 г. и крайната дата на отсрочването да бъде същага дата.