Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) сигнализира, че е заплашен от фактическа неплатежоспособност. Това стана ясно в отворено писмо от университета.

В него от ръководството на висшето учебно заведение отбелязват, че причината за това са обещани, но неизплатени средства в размер на 15 милиона лева от държавата в лицето на Министерство на финансите и Министерство на образованието и науката, с които трябвало да бъде изграден нов корпус.

В писмото си те отбелязват, че изграждането му започнало през 2016 г. след спечелен конкурс за 4,5 милиона лева европейско финансиране по Оперативна програма "Региони в растеж". Министерството на финансите обещало тогава 7,5 милиона лева съфинансиране, а Министерство на образованието - също 7,5 милиона лева, разпределени на равни траншове за три години. Изграждането на новия корпус трябвало да приключи през юни т.г., но е спряно през 2017 г. заради липса на средства.

От УНСС заявяват, че са сигнализирали още в края на 2017 г., но отговор от институциите няма.

На 16 април 2019 г. изпълнителят на проекта е отправил покана за доброволно изпълнение на текущите задължения по проекта от страна на УНСС. От университета посочват, че сметките могат да бъдат запорирани, което ще доведе до спиране на изплащането на стипендиите и помощите на студентите и докторантите, на заплатите на преподавателите и служителите.

От УНСС настояват да се осигурят необходимите допълнителни средства за изпълнението на проекта в размер на 10,3 милиона лева.

В отговор на писмото им Министерството на финансите също изпрати отворено писмо до медиите, в което потвърждават вече поетия ангажимент за осигуряване на средства от държавния бюджет в размер до 7,5 млн. лв.

Това обаче щяло да стане едва след усвояване на ресурса по Оперативна програма "Региони в растеж" и до размера на проекта съгласно основния договор.

От министерството твърдят, че до момента предвидените в проекта средства в размер на 4,5 млн. лв. по ОПРР не са усвоени. Те подчертават, че средствата от държавния бюджет следва да бъдат предоставени след пълното усвояване на безвъзмездната финансова помощ.

От ведомството заявяват още, че не могат да подкрепят направеното искане за допълнителни средства, които са вследствие от сключено допълнително споразумение към основния договор за 1,2 млн. лв. с фирмата-изпълнител "ГВ 2016" ДЗЗД заради открит топлопровод под строителния парцел след приключване на процедурата, както и за 1,5 млн. лв. за обзавеждане и оборудване на учебните помещения.

В тази връзка се очаква министъра на финансите Владислав Горанов да нареди проверка на проекта на УНСС.