Увеличават се средно с 10% заплатите на 11 000 служители в сферата на културата. Това предвижда уточненият разходен таван за 2013 г., който правителството предстои да приеме на заседание на Министерския съвет. За целта за група „Култура" се предвижда увеличение на разходите за персонал с 5 милиона лева.

С тези допълнителни средства ще се осигури увеличение на възнагражденията както за държавните музеи и художествени галерии към Министерството на културата, така и на персонала в делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети, които включват регионални музеи, художествени галерии, регионални библиотеки и всички читалища.

С това ще бъде решен сериозният проблем, свързан със заплащането на служителите в културните институти, голяма част от които се занимават и с научна дейност и издирват, проучват, съхраняват и опазват основната част от културното наследство на България.