От днес са достъпни предварително попълнените данъчни декларации за доходите на физически лица ще бъдат достъпни в портала за електронни услуги на НАП.

Чрез персонален идентификационен код или електронен подпис ще може да проверим вече въведените данни за доходи от трудови или граждански договори.

Предварително попълнените данни от НАП са получени от справките, подадени от работодателите и самоосигуряващите се за платените от тях през миналата година заплати, хонорари и други доходи на физически лица. Преди да потвърдят попълнената декларация, е необходимо потребителите да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това е необходимо, съветват от НАП.

Лицата, които нямат електронен подпис или персонален идентификационен код, могат да декларират доходите си на място в офис на НАП или по пощата. Данъчната кампания за деклариране на доходите, получени през 2019 г. приключва на 30 април.

Данъчната кампания приключва в края на април.

НАП автоматично ще попълва данъчни декларации

НАП автоматично ще попълва данъчни декларации

Данъците и акцизите остават същите