България задлъжня с нови около 2 млрд. евро, след като правителството е поело нов външен дълг от международните пазари, съобщиха от финансовото министерство. 

Новият дълг е разпределен в два вида книжа. Стойността на продадените 7-годишни облигации е 1,144 млрд. евро, а емисията се допълва от транш от 12-годишни облигации на обща стойност 850 млн. евро. 

Транзакцията е най-мащабната сделка в евро за региона на Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка за тази година до момента и първата емисия на държавен дълг в евро от обявяването на новия пакет от стимулиращи мерки на Европейската централна банка от миналата седмица, уточнява БНР. 

Състоянието на пазарите и възможността за евтин дълг провокирали финансовото министерство да избере именно този момент за излизане на външните пазари.

При 7-годишните облигации България регистрира най-ниския лихвен купон, постиган от държавата на международните капиталови пазари. След тази транзакция броят на емитираните български облигации на международните капиталови пазари достигна седем, в резултат на което беше допълнена евровата бенчмаркова крива на държавата.