24 проектни предложения за общо над 12 млн. лв. са подадени от област Ямбол по първата процедура "Технологична модернизация" от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Това стана ясно по време на мобилна приемна на министъра на иновациите и растежа Александър Пулев в област Ямбол днес.

На срещите присъстваха началникът на кабинета на министъра Красимир Якимов, областният управител на Ямбол Георги Чалъков и главният директор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Илияна Илиева, съобщиха от Министерството на иновациите и растежа.

"По първата отворена мярка - "Технологична модернизация", получихме над 2 500 проектни предложения за над 1 млрд. лв. В момента тече кандидатстването по втората процедура за "ИКТ решения и киберсигурност" на стойност 30,6 млн. лв., като до момента са подадени над 4 000 проектни предложения", обяви Пулев. По мярката фирмите могат да кандидатстват за създаване на уебсайтове, мобилни приложения, онлайн магазини, за дигитален маркетинг, киберсигурност и др.

"За съжаление, от област Ямбол интересът не е толкова голям в сравнение с останалите райони, в които бяхме. Именно затова и екипът на МИР е тук - за да даде повече информация и да насърчи фирмите от региона да кандидатстват за средства по Плана за възстановяване", обясни той.

Според Пулев следващата процедура - за "ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия", на стойност 200 млн. лв., ще помогне на български фирми да станат енергийно независими. Мярката ще подпомага изграждане на фотоволтаични системи на покривите, фасадите на сградите на предприятията, или в прилежащите им терени. Батериите за локално съхранение на енергия ще могат да я съхраняват до няколко дни, а самата електроенергия ще се произвежда само за лична употреба, без право да бъде препродавана.

За обществено обсъждане е обявена и процедурата за развойни дейности и интелектуална собственост за близо 120 млн. лв. По линия на министерството към малкия и среден бизнес до края на годината тръгват 600 млн. лв. по Плана.

Още тази година бизнесът получава 14 млрд. лв. по европрограми

Още тази година бизнесът получава 14 млрд. лв. по европрограми

Служебният кабинет е кабинетът на действието, доволен Александър Пулев

"Министерството на иновациите и растежа ще обяви и всички фирми, които ще получат финансиране по първата отворена процедура "Технологична модернизация" до края на годината", каза на среща с областния управител Илияна Илиева. Тя посочи, че е приключила първата фаза на одобрение на проектните предложения и към следващата минават 2 000 от тях.

Илиева отбеляза, че новата Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 с 3 млрд. лв. Бюджет е одобрена от ЕК за рекордно кратък срок - подадена на 16 август и одобрена на 3 октомври.

"Очакваме следващия месец да бъде одобрена и Програмата "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" с бюджет от 2.14 млрд. лв. Тя е нова за България и ще финансира дигитални решения и научни разработки както в бизнеса, така и в публичните организации", заяви тя.

Красимир Якимов информира, че в област Ямбол сключените договори по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) 2014-2020 г. са 44 и са за над 24 млн. лв., като 37 от тях са приключили. Основните подкрепени сектори са "Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение", "Производство на метални изделия, без машини и оборудване" и "Производство на мебели". По процедура "Енергийна ефективност" са сключени 7 договора за над 700 хил. лв. с фирми от областта, както и 347 договора за преодоляване на последствията от COVID-19 на обща стойност над 7 млн. лв.

По данни на Българската банка за развитие 87 предприятия в област Ямбол са подкрепени с общо над 18 млн. лв., а по линия на Фонда на фондовете са сключени 33 договора за над 28 млн. лв.