Четиридесет и третият конгрес на УЕФА е вече в историята. Може би най-важната новина за футболна България е отпадането на Борислав Михайлов от новият Изпълком за следващите четири години. Президентът на БФС не успя да се пребори за последен мандат. Така той си осигурява повече време, което би могъл да отдели за проблемите на родния ни футбол. Преизбирането на Александър Чеферин като единствен кандидат за нов мандат начело на УЕФА, не е изненада за никого. Увеличаването на приходите от реклами, спонсорства, както за централата, така и за клубовете, към които тя преразпределя средства бяха отчетени на конгреса. Видно е от последния финансов отчет 2017/2018, че УЕФА би могла да планира и отделя все повече ресурси за нови програми и за увеличаване на дотациите за съществуващи такива.

Подобно на БФС, по време на конгреса си УЕФА представи своята нова стратегия за развитието на футбола в рамките на следващите 4 години под наслов "Заедно за бъдещето на футбола". Обикновено такива документи очертават приоритетите, основните задачи, и се задават цели, по които да се работи до следващия програмен период. Основните стълбове в стратегията са:

Борислав Михайлов вече не е член на Изпълкома на УЕФА!

Борислав Михайлов вече не е член на Изпълкома на УЕФА!

Днес се проведе поредният Конгрес на централата

Футбол:

- Растеж и дългосрочно участие на клубовете в рамките на Европейския футбол;

- Подкрепа за националните федерации по футбол;

- Достъпност на всички до футбола;

- Насърчаване развитието на футболната инфраструктура в Европа.

Доверие:

- Водещо значение на националните федерации;

- Прозрачност и добро управление;

- Защита целостта на футбола;

- Пряко участие на заинтересованите страни във вземането на решения.

Конкурентоспособност:

- Значимост и конкурентност в турнирните битки;

- Оптимизиране на футболния календар на местно ниво;

- Конкурентност основана върху баланс между спорта и финансите;

- Финансова устойчивост на всички нива във футбола.

Благоденствие:

- Увеличение на приходите;

- По-ефективно развитие, чрез научни изследвания и инвестиции във футбола;

- Дългосрочна връзка и ангажираност на феновете с играта;

- Подобряване на международния имидж.

Преизбраха Александър Чеферин за президент на УЕФА

Преизбраха Александър Чеферин за президент на УЕФА

Словенецът е седмият президент на централата

Към тези стълбове са посочени и политики, които трябва да бъдат провеждани, за да бъде изпълнена стратегията успешно. Спрямо всеки стълб е посочена само една единствена конкретна цел:

Футбол - 30% растеж на участието на хората във всички нива на футбола до 2024 година;

Доверие - 10 принципа за добро управление на футболните централи, установени от УЕФА и прилагани навсякъде;

Конкурентоспособност - минимум 34 асоциации да бъдат представени в груповите фази на всички турнири;

Благоденствие - увеличение на интереса сред феновете с 30%, посредством развитието на дигиталните платформи в националните федерации.

УЕФА извежда и своите стратегически приоритети за периода от 2019-2023 година:

Развитие на женския футбол: Дългосрочно и постепенно развитие на женския футбол, чрез текущи и бъдещи финансиращи програми. Основната цел към 2023 година е общия брой на записани състезатели в женския футбол да бъде удвоен.

Добро управление: Подобряване на процедурите по вземане на решения, гарантиране на прозрачност, посредством която да бъде запазена устойчивостта на футбола като цяло.

Баланс: Разработване и прилагане на специфични регламенти, насочени към запазване и подобряване на конкурентоспособността на отборите. Насърчаване на инвестициите, промотиращи Европейския футбол.

Фенска ангажираност: Персонално отношение към всеки един привърженик на играта, посредством електронните и дигитални платформи.

В огромната си част стратегията за бъдещето на футбола за следващите 4 години не предлага нищо ново. Наличието на конкретни изпълними цели е твърде малко и трудно измеримо. Документът не казва нищо, което Александър Чеферин да не спомена в речта си на 43-тия конгрес на централата. Напротив - той изведе доста конкретни цифри, резултати и детайли от своята работа в преходния мандат. В речта си, той отдели сериозно време за проблемите пред женския футбол, развитието на дигиталните платформи, както и бъдещето на финансовия феърплей.

В интерес на истината, макар и визуално по-зле изглеждаща, стратегията на БФС "Визия за бъдещето" е по-издържана, защото съдържа емпирични данни и извеждаща повече измерими цели.

БФС с нови две условия към клубовете за получаването на лиценз

БФС с нови две условия към клубовете за получаването на лиценз

Вече всеки един от стадионите в Първа лига трябва да има осветление