С близо 100 млн. лв. обособяват изолирани структури за лечение на пациенти със заразни заболявания и закупуват медицинско и немедицинско оборудване за лечение на пациенти с COVID-19 в 133 болници.

Това предложение са изпратили от Министерството на здравеопазването до Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020. Проектът "Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи" е със срок за реализация 24 месеца.

Целта да се подобри здравната система в условията на продължаващата пандемия.

Предвижда се в 133 лечебни заведения чрез реконструкция, проектиране и ремонтни дейности да бъдат обособени изолирани структури за лечение на пациенти със заразни заболявания, както и да им бъде осигурено медицинско и немедицинско оборудване за лечение на пациенти с COVID-19.

Увеличават се регистрираните остри заразни заболявания

Увеличават се регистрираните остри заразни заболявания

Силистра, Стара Загора, София, Бургас и Видин са с по-висока от средната за страната заболяемост

Лечебните заведения за болнична помощ са разпределени в три групи. Болниците, предоставили в здравното министерство своите инвестиционни предложения, са предвидени в проекта на МЗ.

Ще бъдат осигурени и медицинска апаратура и медицинско оборудване за лечението на пациенти с COVID-19.

За интервенции в общински лечебни заведения проектът ще бъде изпълняван в партньорство между Министерството на здравеопазването, общините и съответните болници.

Освен това МЗ предлага и проект за близо 30 млн. лв., с които да бъде осигурена медицинска апаратура за COVID-зоните и центровете за трансфузионна хематология за диагностика и лечение на COVID-19.

Mедицинската апаратура за структурите на извънболничната медицинска помощ включва преносими рентгенови апарати - тип "Кугел", лабораторно оборудване - автоматични анализатори: кръвно-газов; електролитен; за клинична химия; хематологичен; респиратор за спешна помощ-транспортен; кислородни бутилки; автоклав-стерилизация; аспиратор; бифазен дефибрилатор-монитор; 6/12-канален ЕКГ апарат; портативен ехограф/ехокардиограф; холтери за кръвно налягане; негативоскоп.

Те ще бъдат доставени в съответствие с получените заявки от лечебните заведения за извънболничната медицинска помощ с разкрити COVID зони, които имат сключен договор с Националната здравноосигурителна каса за диагностика и амбулаторно лечение на болни с COVID-19.

Кръвните центрове ще получат апаратура за диагностика на донори - възстановяващи се пациенти с коронавирус на кръв и кръвни продукти - и за производство на реконвалесцентна плазма. Доставени ще бъдат: апаратура за диагностика на донори на реконвалесцентна плазма за трансмисивни инфекции, имунохематология и анти-ковид антитела - автоматичен имунологичен апарат за диагностика на трансмисивни инфекции; автоматизирана система за имунохематологична диагностика; автоматичен анализатор за микро елайза изследвания за анти-ковид антитела; апаратура за производство на реконвалесцентна плазма - автоматична преса за кръвни съставки, в комплект с биомиксер и силър.