С положително салдо от 147 хил. лв. е приключила 2020 г. Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания в София (СБАЛХЗ), съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Това сочат данните от годишния финансов отчет на лечебното заведение за изминалата година, който е подаден в Министерството на здравеопазването.

Кацаров предлага да се промени изискването за брой лекари в болниците

Кацаров предлага да се промени изискването за брой лекари в болниците

Ненужни изисквания в резултат на лобистки натиск

От Здравната каса и Министерството на здравеопазването са платили за лекарства и извършени дейности 43.1 млн. лв. Парите са с над 8 млн. лв. повече в сравнение с предходната година. В резултат на повишените постъпления СБАЛХЗ е приключила 2020 година с положителен финансов резултат.

Просрочените задължения на болницата намаляват. През 2020 г. те са били около 18 млн. лева, докато през 2016 г. - над 23 млн. лева.

Положителният финансов резултат за миналата година се дължи основно на увеличената и оптимизирана лечебна дейност, което е свързано и с ръст на приходите на Хематологичната болница (СБАЛХЗ) през 2020 година. За този период броят на преминалите пациенти, които са избрали да се лекуват в болницата, се е увеличил с 5%, като от 12 220 през 2019 г. те са 12 876 през 2020 г.

Болницата е предпочитан избор за лечение и от новодиагностицираните пациенти, потърсили за първи път хематологична помощ, като техният брой също е нараснал с около 12% в сравнение с 2019 г.

Определиха критериите за помощ на болниците в пандемията

Определиха критериите за помощ на болниците в пандемията

Срокът за заявка за участие в проекта е до 21 юни

Като най-големият център в страната, който прилага автоложна и алогенна трансплантация на хемопоетични стволови клетки при възрастни пациенти над 18 години, е отчетен и ръст от 20% на извършените трансплантации през 2020 г.

Също през 2020 г. са въведени иновативни и скъпоструващи лекарствени средства, като на пациентите с хематологични заболявания са осигурени едни от най-съвременните и ефективни терапии.

НЗОК променя плащането на 85% от болниците

НЗОК променя плащането на 85% от болниците

Джипита остават без 1000 лв., ако откажат ваксинация

В болницата се приемат едни от най-трудните за диагностика и лечение случаи от цялата страна. Там се лекуват и значителна част от пациентите с резистентност към провеждани терапии и тежки усложнения.

Лечението в болницата е едно от най-скъпоструващите в областта на злокачествените заболявания, като средният разход на преминал пациент през лечебното заведение е около 3 600 лева.

Намеренията на ръководството на СБАЛХЗ и изпълнителния директор доц. Бранимир Спасов са погасяването на просрочените задължения да продължи и през настоящата година. Подобряването на финансовата стабилност ще даде нови възможности за инвестиции при внедряването на съвременни технологии в рутинната клинична практика и ще продължи осигуряването на модерни терапии за пациентите.