437 високотехнологични медицински апарата за неонатология и пренатална диагностика са закупени от Министерство на здравеопазването.
С тях ще се подобри качеството на услугите в 34 лечебни заведения в цялата страна. Доставката на оборудването е в процес на финализиране.

Закупуването става възможно с финансиране по една от проектите за 2017 г. "Инициативи за обществено здраве". Програмата включва 29 проекта, за които са отделени общо 15 782 353 евро.

Изпълнението им трябва да приключи до 30 април 2017 г. Проектите се изпълняват с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Днес в София беше отчетен напредъкът по програмата.

Заместник-министърът на здравеопазването Любомир Гайдоров благодари към донорите на програмата: Кралство Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Безспорно тяхната финансова подкрепа допринася за постигане на видими резултати в здравеопазването в нашата страна", заяви Гайдаров.

Програмен оператор по Програма БГ 07 "Инициативи за обществено здраве" е Министерството на здравеопазването, а националното съфинансиране е 2 367 353 евро.

Сред бенефициентите по проекти по програмата са още Националният център по заразни и паразитни болести, общини, болнични заведения като напр. УМБАЛ "Свети Георги", гр. Пловдив, Втора САГБАЛ "Шейново", Първа САГБАЛ "Света София", различни сдружения като Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве и др.

По проект на Националния център за обществено здраве и анализи се създават регистри за диабет и редки болести. С такова финансиране са ремонтирани помещения в редица психиатрични лечебни заведения, както и са осигурени допълнителни обучения на болничния и извънболничния персонал.

Проведени са обучения на лични лекари, психолози и социални работници за разпознаване, лекуване и справяне с пациенти с депресивни и самоубийствени наклонности и др. Създадени са центрове за семейно планиране и превенция на репродуктивното здраве в детско-юношеска възраст 10-19 години.

Целта на програмата е подобряване на общественото здраве и намаляване на здравните неравенства с фокус върху репродуктивното и психичното здраве, детското здравеопазване, подобряване на управлението в здравеопазването и специфичните здравни предизвикателства за ромското население.