Медицинска апаратура за подпомагане лечението на недоносени деца на стойност над 50 000 лева ще бъде предоставена на шест болници в страната с помощта на средства, дарени от банки в България.

Дарителската кампания, посветена на Деня на детето, е организирана от Асоциация на банките в България /АББ/ и Фондация "Нашите недоносени деца". Фондацията ще осъществи закупуването и даряването на медицинската апаратура в неонатологичните отделения в страната, в зависимост от техните конкретни нужди.

Медицинската апаратура ще подпомогне работата на здравните заведения и ще отговори на нуждите на най-малките им пациенти.

Предвижда се да бъдат закупени транспортен кувьоз, термолегло, инкубатор, камера с ламинарен поток, два перфузора и пулсоксиметър, съответно за "МБАЛ - Добрич" АД, МБАЛ "Проф. д-р С.Т. Киркович" АД в Стара Загора, МБАЛ "Пловдив" АД, МБАЛ "Силистра" АД, II САГБАЛ "Шейново" в София и МБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД във Велико Търново.

"За нас е чест, че Асоциацията на банките в България застава зад тази благородна инициатива. Освен основната им дейност за финансирането на икономиката на страната, банките участват в редица проекти, показващи тяхното социално отговорно поведение и благотворителната кампания, посветена на Деня на детето, проведена под егидата на АББ, отново свидетелства за това.

Както е известно, не само проблемът с прираста на населението се задълбочава, но повече от 6000 от новородените деца всяка година се раждат преждевременно и са застрашени от редица здравословни проблеми. Увеличава се и броят на децата, родени с много ниско тегло, което е още по-сериозен проблем. Да се погрижим за децата означава да се погрижим за бъдещето на България", каза Петър Андронов, председател на Управителния съвет на АББ.

Банките, които направиха дарения за благотворителната кампания, организирана от АББ и реализирана със съдействието на Фондация "Нашите недоносени деца", са: "Алианц Банк България" АД, "Банка ДСК" ЕАД, "Българска банка за развитие" АД, "Обединена българска банка" АД, "Прокредит банк /България/" АД, "Райфайзенбанк /България/" ЕАД, "Уникредит Булбанк" АД, "Централна кооперативна банка" АД, "Юробанк България" АД (Пощенска банка), "Инвестбанк" АД, "Първа инвестиционна банка" АД и "Ситибанк Европа" АД, клон България.