При внезапна проверка на Българската агенция по безопасност на храните на терен са открити 1600 литра сурово краве мляко с влошени показатели.

В проверката на терен участие взеха и Министерството на земеделието, храните и горите и Националната агенция по приходите.

На място са открити 1600 литра мляко, за което лабораторните анализи показват, че съдържанието на общия брой микроорганизми в млякото е над пределно допустимите норми.

Произходът на продукта е от гръцки ферми.

По нареждане на БАБХ и в съответствие с изискванията на европейския регламент млякото е пренасочено за преработка към българско предприятие.

Там то ще бъде използвано за суровина на други млечни продукти - сирене и кашкавал с период на зреене най-малко 60 дни.

От БАБХ информират, че проверките на терен продължават.