В Провадийската болница "Царица Йоана" трябва да посрещат средно тежки случаи. Това е определено в заповедта на здравния министър. Ръководството на лечебното заведение отказва да подпише договор с министерството, защото няма да може да го изпълни, информират от Нова телевизия.

За последните 20 години болницата в Провадия намали капацитета си почти 4 пъти. Сега в нея има 65 болнични легла и едва 15 лекари. Болницата е определена за лечение на неусложнени пациенти с коронавирус, като за целта трябва да бъдат предвидени 16 легла.

"Ние нямаме нищо от това, което трябва да имаме, за да сключим тази пътека. А аз, за да подпиша тази пътека, трябва да подпиша декларация с невярно съдържание, че това нещо го има", обясни д-р Светослав Неделчев, управител на МБАЛ "Царица Йоана"-Провадия.

В лечебницата няма отделна сграда за лечение на болните с коронавирус. Мястото, което може да се ползва за изолационно отделение, може да се обособи на третия етаж, където сега е вътрешно отделение.

"Трябва да са качва и техника, и хора на третия етаж без асансьор. Нямаме Кугел (подвижен рентгенов апарат), което е едно от основните изисквания. Този рентгенов апарат да прави рентгеновите снимки при леглото на болния. Този Кугел струва много пари - проверих, не е по нашите възможности.

Респиратори нямаме, нямаме достатъчно монитори за следене на жизнени функции. Имаме 3 монитора. Да не говоря инфузионни помпи и други по-малки, но много на брой други неща. Всичко това струва много пари", обясни управителят на болницата в Провадия д-р Светослав Неделчев.

Финансовите възможности на общинска болница са малки, помощ идва от местната администрация и дарения.

"Да кажем, че общината ни помогне да закупим това нещо, но ние нямаме никакви предпазни средства. Със собствени средства си купуваме маски, купуваме си калцуни, но нямаме никакви защитни облекла", обясни д-р Неделчев.

Освен липсата на апаратура, в болницата 75% от медицинските специалисти са в пенсионна възраст.

"Пулмологът, които трябва основно да поеме нещата, е на 83 години, двете педиатърки - едната на 79, другата - 76 години. Няма какво да говоря повече нататък", обясни д-р Неделчев.

Освен пределната възраст, числеността на персонала е допълнителен проблем. За да работи отделението за лечение на пациенти с коронавирус, трябва да има 3 екипа по 5 сестри, към всеки един екип по един лекар. Цялата болница разполага с 19 сестри.

"Какво правим", пита управителят на общинската болница. Освен това част от сестрите не гарантират, че ще останат на работа.

Управителят на болницата е изпратил писма до здравното министерство, РЗИ, Здравната каса и до Националния щаб с искане да се направи оглед на лечебното заведение. Според него решение на проблемите може да има, само ако се получи външна помощ - както за закупуване на апаратура, така и за обезпечаване с медицински кадри.