Правителството прие Решение за одобряване на проект на Закон за допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.

С него се дава правна възможност за заплащане на отчетени от изпълнителите на болнична медицинска помощ и незаплатени дейности в болничната медицинска помощ за 2015 и 2016 г. в рамките на финансовите параметри на бюджета на НЗОК за тази година.

Тази възможност ще се осъществи при наличие на неусвоени средства за здравноосигурителни плащания за болнична помощ в размер на до 75 млн. лв.

Освен това е одобрен допълнителен трансфер по бюджета на Здравната каса за 2020 г. в размер на 1 874 000 лв. Средствата са за увеличаване на възнагражденията на персонала на НЗОК, натоварен с дейности по овладяване на пандемията и последствията от коронавируса.