"Не трябва да чакаме държавата да защитава правата на човека. Има значение какви са нашите собствени индивидуални нагласи." Това обясни о време на семинар за човешките права и психичното здраве д-р Румяна Динолова, гл.ас. в отдел "Психично здраве" в НЦОЗА.

"ООН не може да принуди държавите да променят своите политики", отбеляза тя. декларациите за правата на човека не се явяват закони, а механизмите за справяне с нарушаването им са слаби

Според нея в опазването на човешките права освен държавата роля имат и международните организации, гражданското общество, частния сектор и не на последно място медиите.

По думите ѝ всеки един от нас без значение кой е и къде е роден, има основни права и свободи. Затова тя е категорична, че на хората с увреждания не бива да им се налага лечение, което не желаят.

Динолова посочи основните човешки права, в които влизат граждански, икономически, политически, социални и културни. Според нея обаче социалните, културните и икономическите биват най-често пренебрегвани.

Психиатърът подчерта, че различните видове декларациите за правата на човека не се явяват закони, а механизмите за справяне с нарушаването им са слаби

Като основни проблеми, пред които са изправени хората с увреждания, включително тези с психични заболявания, д-р Динолова определи лишаването от достъпа до медицинска помощ, достъпа до образование, неравнопоставеността и лишаването им от право на движение, когато са настанени в институции.

По думите ѝ често се нарушава и правото им да сключват брак и да имат семейство.

Д-р Динолова опроверга твърденията, че правата на човека се разбират само от адвокатите. Тя допълни още, че съществуват различни модели на възприемане на хората с увреждания като медицински, благотворителен и социален, който се фокусира основно върху премахването на бариерите създадени от обществото или физическата среда.