До дни общопрактикуващите лекари ще получат средствата за доплащане на потребителската такса за пенсионерите.

Днес, 25. януари 2018 г., Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е получила от Министерството на здравеопазването (МЗ) трансфер за доплащане на разликата в потребителската такса на пенсионерите за месеците септември, октомври и ноември 2017 г.

От НЗОК съобщиха, че подготвят плащанията, като за това се изисква технологично време от няколко дни.