От Националното сдружение на общопрактикуващите лекари негодуват срещу изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.

Джипитата не приемат мотивите на здравното ведомство за отхвърляне на предложението на НСОПЛБ, които МЗ е изложило в "Справка за отразяване на предложенията и становищата".

Лекарите искат от МЗ да посочи примери за подобни алгоритми на поведение в други европейски страни.

За да има прозрачност и яснота за всички здравноосигурени граждани нужно е МЗ да посочи кое е основанието да се предвижда и изследване на гликиран хемоглобин само при хората със скор над 20т., а не при всички със скор над 12, смятат лекарите.

Според НСОБЛ промяната, която МЗ предлага, поставя в неравностойно положение всички останали хора с повишен риск ( т.е. тези със скор от 12 до 20 т.) спрямо тези със скор над 20т.

Сдружението предлага при осигурена финансова възможност при всички хора с FINDRISK над 12 т. вместо кръвна захар на гладно да се изследва гликиран хемоглобин, който се назначава от ОПЛ по време на годишния профилактичен преглед, каквато практика съществува в други страни. Ако това не стане общопрактикуващите лекари искат предлаганите от МЗ промени да отпаднат.

Позицията на НСОПЛБ е, че предлаганите от МЗ и НЗОК промени в Наредба 8 (с изключение на разширения обхват на гинекологични прегледи) не са медицински обосновани. Според лекарите те дори не носят никаква полза за подобряване здравето на българските граждани.

Джипитата призовават здравното ведомство за дебат по темата.