"Ключовото в здравната система е въвеждането на електронизация." Това заяви здравният икономист Аркади Шарков, по време на пресконференция в БТА за представяне на доклада "Предложение за рационална лекарствена политика".

По думите му до момента са изгубени 20 млн. лв. за въвеждането на здравна информационна система.

Той отбеляза, че според министерството електронна рецепта трябвало да има до 2019 г.

По отношение на увеличението на разходите на медикаментите на НЗОК, Шарков подчерта, че всяка конкуренция води до спад в цената за лечение.

"Конкуренцията е много по-добра като стимул за сваляне на цената на лечение отколкото отстъпката", поясни той.

По думите на Шарков през последните 3 години намалява броя на здравноосигурени лица, а разходите за лекарства растат.

Като причина за лошата ценова политика при влизането на медикаменти на българския пазар здравният икономист обясни, че това се получава заради подбиване на цената на медикамента под неговата себестойност.

Според него е нужна дългосрочна политика и реформа в сферата.

Шарков разясни, че при диабетните заболявания разходите за лечение се увеличават с близо 15%. 

"Когато един пациент не се лекува превантивно, след той ляга на болничната помощ и това увеличава повече разходите на държавата", отбеляза той.

Като заключения от доклада, здравният икономист изтъкна оптимизирането на публичните разходи за лекарствена терапия, нестабилната регулаторна рамка и навлизането на аналози, които оказват допълнителен натиск върху цените.

Препоръките, които отправя доклада са насочени към забрана за прехвърляне на средства от болничната помощ към лекарствените продукти и също така реформа в механизма на ценовото рефериране.

Шарков разясни, че касата финансира едва 20-30% от медикаментите за масови заболявания и посочи като основен проблем диспропорциите във финансирането на медикаменти.

Според него има раздвижване от страна на касата и се надява да се стигне до по-сериозни разговори с институциите за прилагане на конкретни политики.