Четири специализирани апарата от най-висок клас вече функционират в Лабораториите по клинична имунология и клинична патология в Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания в София.

Внедрена е апаратура за флоуцитометрия, имунохистохимия и ин ситу хибридизация, както и за изследвания на имуноглобулини. Прецизността е толкова голяма, че може в реално време да се открие една ракова клетка сред други 100 000. Тя позволява да бъде разпознат всеки тип или подтип кръвни клетки, степента им на зрялост, нормалният им модел на развитие или болестните отклонения, както и да разграничи здравите от злокачествените клетки, патологичните имуноглобулини от нормалните, остатъчни или възстановяващи се след лечението имуноглобулини.

Апаратурата ще се използва за диагностика на целия спектър злокачествени заболявания на кръвта, като могат да се изследват и други тумори и тъкани.

Новият флоуцитометър е първи по рода си у нас и има възможност да категоризира до 14 отделни параметъра върху всяка една от милиони клетки, анализирани в реално време.

Лабораториите по клинична имунология и клинична патология в НСБАЛХЗ разполагат и с комбинация от две автоматизирани системи за имунохистохимия и ин ситу хибридизация на биопсичен материал. Те позволяват да се изследват голям брой биопсични проби за внушителен брой маркери и да се установи характерът на болестния процес както в кръвотворната и лимфоидна система, така и в други тъкани и органи.

Новият имуноанализатор позволява прецизно да се определи видът и количеството на имуноглобулините, които се синтезират като елемент на нормалния имунитет, но при някои злокачествени заболявания на кръвта те са патологично завишени. Анализът дава пълна картина на нивата на хуморалния имунитет на организма.