"Промяната често се възприема като нещо нежелано и плашещо". Така министърът на труда и социалната политика се обърна към Национално представителните организации на и за хора с увреждания с писмо изпратено до Адриана Стоименова, изпълнителен директор на Център за психологически изследвания и зам.-председател на НСИХЪ към МС.

Писмото е относно Протестната нота изпратена към него от Национално представителните организации и министърът изтъкна позицията ведомството относно нея.

Бисер Петков добави, че страхът от реформата е разбираем и се случва заради неизвестността и несигурността, както и поради страхът от загуба на постигнатото. 

Поради това, наред с ясно определената цел на реформата, в концепцията са определени и основните дейности, които следва да се реализират, за да се въведе експертизата на работоспособността, пише още той.

Мин. Петков заяви, че за съжаление вместо конструктивен и съдържателен разговор, организациите са връчили протестна нота. Концепцията за реформиране на експертизата на работоспособността била включена в дневния ред на съвета по тяхно предложение.

Отговорите на резонните и важни въпроси поставени в протестната нота не са предмет на Концепцията. Министърът се съгласи, че този въпрос трябва да бъде обсъден, дискутиран, за да се подобрят условията на живот на хората с увреждания.

С Концепцията са определени основните проблеми при извършването на медицинската експертиза и е представен нов модел, по който да се извършва експертизата на работоспособността, пише в писмото си министърът.

На национален протест се вдигат хората с увреждания

На национален протест се вдигат хората с увреждания

Новите реформи могат да пропуснат ампутиран крак

Подходът е основан на Международната класификация на човешката функционалност, уврежданията и здравето (ICF) на Световната здравна организация, който дава възможност за индивидуална оценка на способността на лицето с трайно намалена работоспособност да полага труд. Министърът изтъкна, че така се повишават възможностите му за включване в пазара на труда, като се отчитат неговите образование, квалификация, знания и опит.

Системата за експертиза на работоспособността има за цел да подобри условията за реализация на хората с увреждания на пазара на труда. Освен това целта е да се повиши ефективността на предоставяните средства и услуги, с оглед повишаване на техния жизнен стандарт.

Това означава, че лице, което може да работи и което отговаря на условията за получаване на пенсия за инвалидност, няма да бъде лишено от възможността да я получава.

"Ето защо не бих могъл да приема, както заявеното от Вас, така и насажданото през последните седмици внушение, че "реформата в областта на медицинската експертиза и оценката на работоспособността предвиждат кардинална промяна на действащия модел, която ще доведе до отнемане правото на инвалидна пенсия", категоричен е Бисер Петков.

Думите на протестиращите били некоректни, каза Петков. Твърдението, че на заседанието за първи път публично е заявено, че планираната реформа в областта на медицинската експертиза и оценката на работоспособността предвиждат отнемане правото на инвалидна пенсия на 100-150 хиляди български граждани, е невярно, категоричен е социалният министър. Потвърждавало се със стенограмата, подкрепи се той.

Бисер Петков призовава да се влезе в конструктивен диалог. "В тази връзка очаквам Вашите предложения относно модела за експертиза на работоспособността, в т.ч. конкретни предложения за организацията, състава на комисиите, методиката, механизмите за контрол и др.", завърши мин. Петков.