И днес нивата на замърсяване на въздуха в много градове в страната са по-високи от допустимите стойности.

Справка на сайта airtube.info за събиране на реална информация за качеството на въздуха, посредством разположени в страната сензори, показва, че средните стойности на замърсяване на атмосферния въздух с ФПЧ в страната са завишени. 

Справка на сайта airbg.info показва, че въздухът е най-замърсен в Централна и Югозападна България.

Снимка 338930

Източник: airbg.info

Към 7.30 часа най-завишени стойности на замърсяване се отчитат и в градовете Банкя (441 микрограма за куб. метър), Бистрица (318 микрограма), Ботевград (230 микрограма), Драгоман (133 микрограма), Елин Пелин (262 микрогарама), Казичене (148 микрограма), Козлодуй (226 микрограма), Кюстендил (132 микрограма), Лесново (176 микрограма), Лозен, Мадан, Монтана, Панагюрище, Пиродоп, Разлог, Видин, Владая и други.

Според данните от сайтовете завишени стойности на ФПЧ има в почти всички столични квартали.

Към 7.30 часа датчиците в столицата отчитат 86 микрограма за куб. метър при допустими стойности от 50 микрограма.

 

Снимка 338932

Източник: airtube.info

Намалена видимост поради мъгла в някои части на страната

Намалена видимост поради мъгла в някои части на страната

Силен вятър в района на "Троянски" проход