"Правим детска болница за Южна България". В това увери премиерът Бойко Борисов на заседанието на Министерки съвет. Днес правителството прие проект на постановление за одобряване на средства по бюджета на Министерство на здравеопазването във връзка с увеличаване на капитала на УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив.

Здравният минитър Кирил Ананиев посочи, че с над 16 млн. лв. ще бъде увеличен капиталът на дружеството. С увеличението ще се извърши строителство на нова сграда - диагностично лечебен корпус за клинични, педиатрични и онкологични специалности.

Предвижда се изграждането на нов болничен корпус от седем етажа по педиатрия и онкология за деца и възрастни върху собствен терен във фаза две на лечебното заведени в Пловдив. Борисов настоя малко по-разбираемо да бъде представена информацията.

"Вчера го изпратих Горанов да види терена и възможностите, можем да си го позволим, а и децата заслужават. След София и в Пловдив работят активно. Аз съм убеден, че в София ще има детска болница, след като започне работата по нея. Няма какво да ни спира и веднага можем да действаме", каза още Бойко Борисов.

Министерският съвет прие и разпореждане за учредяване на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала "Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД, гр. София.

Предметът на дейност на дружеството е извършване на всички разрешени от закона дейности, свързани с организацията и контрола по изграждането и пускането в експлоатация на Национална многопрофилна детска болница. 

Дружеството е с капитал в размер на 100 000 000 лв., формиран, чрез парична вноска на държавата, внесена, както следва: 30 000 000 лв. - към момента на вписване на дружеството; 50 000 000 лв. - до 1 година след вписването на дружеството; и 20 000 000 лв. - до 2 години след вписването на дружеството.