Въвеждането на клиничните пътеки беше пагубно за българската педиатрия. Това каза д-р Даниела Дариткова, председател на здравната комисия в парламента по време на дискусия по проблемите на детското здравеопазване в България. Д-р Дариткова призна, че от самото начало това са едни от най-недофинансираните пътеки.

"Факт е, че няма как многообразието на детската патология да се впише в няколко алгоритъма за терапевтично, диагностично действие и в същото време това да помогне да бъдем достатъчно гъвкави да отразяваме това, от което има нужда като грижа детето", коментира Дариткова.

Тя изтъкна, че за съжаление проблемите в детското здравеопазване са много и това, което постигаме като ниво на здравна грижа за децата основно се дължи на професионализма и всеотдайността на всички работещи в системата на детското здравеопазване.

По време на форума бе представена Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве.

Заместник-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова представи данни от национално представително проучване, според което 90-92% от родителите приемат задължителните ваксини от имунизационния календар като необходимост и оценяват ползата от тях, а 73% считат, че ваксините трябва да са задължителни.

Йорданова представи и основните дейности по Националната програма. Тя каза, че в разкритите 31 центъра за майчино здраве са направени 13 657 консултации на бременни и на деца с хронични заболявания. В рамките на програмата се осъществява скриниг за увреден слух при новородени в 107 неонатологични звена в страната, както и скрининг на бременните за раждане на дете с хромозомни аномалии.

Проф. Владимир Пилософ, председател на Българска педиатрична асоциация заяви, че от 2015 г. детската смъртност у нас намалява. През 2016 г. тя е 6,5 на 1000 деца до една година. Проф. Пилософ предложи създаването на структура, управляваща политиките в сферата на майчиното и детско здравеопазване.