В страната ще се обновят 27 центъра за спешна медицинска помощ и ще се закупят 400 нови линейки със средства по процедура "Регионална здравна инфраструктура" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съобщиха от регионалното министерство.

В рамките на проекта се предвижда да бъдат модернизирани 27 центъра за спешна медицинска помощ в областните градове с техните 170 филиала и 6 изнесени екипа, както и да бъдат закупени 400 съвременни медицински превозни средства, осигурени с комуникационно и друго оборудване и медицинска апаратура за спешна медицинска помощ.

Със 163 млн. лева модернизират спешните центрове

Със 163 млн. лева модернизират спешните центрове

Създават възможност и за телемедицина

Общият ресурс по процедурата е 163.5 млн. лв. С него Министерство на здравеопазването ще подобри достъпа до спешна медицинска помощ с възможности за спешна диагностика, лечение и наблюдение на пациенти до 24 ч.

Стана ясно и че се удължава срокът за кандидатстване по процедура "Регионална здравна инфраструктура", финансирана от европрограмата. Със заповед на ръководителя на управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. и заместник-министър на регионално развитие и благоустройството Деница Николова срокът за кандидатстване по процедурата се удължава до 15 май 2018 г. Удължаването се налага поради комплексния характер и големия териториален обхват за изпълнение на т.нар. "голям проект" на Министерство на здравеопазването.

Работата на консултантите по документалното обезпечаване на проектното предложение също ще бъде улеснена от допълнителното време.

Спешната помощ работи въпреки спряната комуникационна система, уверява МЗ

Спешната помощ работи въпреки спряната комуникационна система, уверява МЗ

От 112 операторът прехвърля разговора на диспечер от ЦСМП

От МРРБ допълват, че процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 4 "Регионална здравна инфраструктура" на ОПРР 2014-2020, с конкретен бенефициент Министерството на здравеопазването, е отворена за кандидатстване на 22 декември 2017 г. Изменените насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.001 "Регионална здравна инфраструктура" по приоритетна ос 4 "Регионална здравна инфраструктура" и заповедта за изменението им са публикувани в сайта на програмата, както и на сайта на МРРБ.