Д-р Георги Тодоров, член на КК на БЛС предупреждава за подводни камъни при заплащането на PCR тестовете.

Той подчертава, че БЛС е подписал Анекс, с който НЗОК да заплаща на лаборатoриите, които работят RtPCR - или ПСР за доказване на COVID-19, ако сключат договор с НЗОК на цена 60 лева.

По думите му не само цената била проблем, а целият процес.

Това решение за подписване от УС на БЛС и след това подписан анекс е неправилно. Може да доведе до сериозни медицински последствия за общественото здраве, извършено е в разрез със законовата рамка на БЛС (ЗСОЛЛДМ), без оценка на въздействието по ЗНА, който не е отменен при извънредно положение, несъобразен е с устава на БЛС и като такъв акт накърнява интереси на едни лекари за сметка на други, посочва д-р Тодоров в позицията си до медиите.

Той обяснява защо това можело да доведе до сериозни последици и каква била медицинската част на проблема, като отбелязва, че ПСР е метод, който в общи линии познава/търси коя РНК/ДНК на кого е - антигена (вирус, бактерий, рикетсия), бащата-тест за бащинство, тестове на бременни - за генетични заболявания, например синдром на Даун.

Методът е белязан с много точки (аналитични стъпки) на изпълнение, всяка от която е източник на потенциална грешка. Най-опасната от тях за общественото здраве в дадения случай е фалшивоотрицателният резултат. Това означава, че носител на SARS-CoV2 или по-лошо - безсимптомен, е вероятно да бъде пропуснат, пояснява още докторът.

Д-р Тодоров посочва, че един КИТ (набор за ПСР) не е достатъчен, за да изолира дефинитивно и лабораторно-статистически приемливо за медицината търсения антиген - в нашия случай SARS-CoV2, защото средното ниво само с едно изследване/проведена процедура има около 25-30% фалшивоотрицателни резултати. Лабораторният екип винаги анализира аналитичната си верига. И в момента се правят по 2-3-4 теста на пациент, за да се достигне до резултат, който гарантира на лабораторния екип много ниско ниво на фалшивоотрицателни резултати.

Това обаче имало цена, един тест за ПСР е със средна цена 35-40 лева. При цена от 60 лева, плащана от НЗОК, никой не може да си представи , че частна лаборатория ще изхарчи не по-малко 105-120 лева, за да даде достоверен, по лабораторния протокол, резултат. Не, тя ще даде резултатът от един тест с 25-30 % ФОР, иначе работата й е неоправдана икономически, няма логика, допълва Тодоров.

Държавните лаборатории в болниците от "ПЪРВИЯ ФРОНТ" и НЦЗПБ и досега правели това - по няколко пъти изледвали една и съща проба от един и същи човек докато стигнат до достоверен извод за наличие на РНК от SARS-CoV2. Ето защо се съобщава от НОЩ, че са направени брой тестове, а не са тествани брой хора. По думите му сега щяло да се окаже, че НЗОК ще започне да плаща по един тест. Цената не можело да е по-ниска от 140 лева за бюджета на НЗОК.

В заключение д-р Тодоров заявява, че ПСР, платен на тази цена, крие риск от висок, неприемлив по лабораторните критерии за достоверност, фалшовоотрицателен резултат, защото е единствен. П

о този начин можело да се изпуснат истински заразени със SARS-CoV2 и още по-лошо симптомни случаи на COVID-19 и да се създаде предпоставка броят на заразените със SARS-CoV2 да се увеличи. Без лабораториите да имат реална вина. Вината била при ниското финансиране и липса на протокол за доказване на алгоритъма за достигане на резултата, колко теста и т.н. в анекса.

С анекса се преобръщали същината и смисълът на практикуването на медицинската наука, защото назначаването на изследването щяло да се извършва от служител на РЗИ.

Това противоречило на ЗЗО и на НРД като цяло, защото РЗИ не са договорен партньор. Само лекарите, които лекуват и наблюдават болестния процес би следвало да назначават изследване. В противен случай би следвало да се насочат всички пациенти в РЗИ за диагностика и лечение.

По думите на д-р Тодоров този текст е чиста проба недоглеждане, без анализ на последствията, което е и законово изискване за нормативен акт, какъвто НРД е.

Според специалиста единственото предимство на ПСР-технологията е, че определя инфекциозния агент 48 до 72 часа по-рано в биологичен матерал, взет от човек, от Имунологичните тестове. Имунологичният отговор е по-бавен, но по-стабилен и лесно откриваем и много по-евтин за изследване.

С фаворизирането на ПСР-технологията, защото само тя е избрана да се заплаща от НЗОК, УС на БЛС и НЗОК изземват теорията на медицината в свои ръце и дават предимство на едни пред други методи в лабораторната медицина, подчертава д-р Тодоров.

Той запита защо не са включени и имунологичните методи в анекса за заплащане, а именно определяне на IgG и IgM срещу SARS-CoV2. 

Тодоров твърди, че определянето на антитела и ПСР са две различни и взаимно допълващи се изследвания с подобен краен резултат, с лек превес на точността за имунологичните методи.

Едно от предимствата на последните е възможността да се извършва вътрешен лабораторен контрол с независим произход на контролния материал, докато ПСР прави това с контрол от производителя на реактива. Всеки лекар работещ в лаборатория знае какво е плаузибилитетен контрол - с плазма на доказано болен - симптоматичен, доказан с ПСР носител на SARS-CoV2 позитивирането на имунологичните тестове е неизбежно и доказано. Обратното прави теста негоден, което следва да се съобщи научно и сред лекарите, допълва Тодоров. 

В тази връзка той призовава да се включат всички методи за заплащане от НЗОК. Той не можел да си обясни и защо изследванията са определени да се заплащат само в пакет микробиология и вирусология.

По думите на специалиста търсенето на вирус не е привилегия само на две специалности. Според думите на проф. Кантарджиев вирусологията е самостоятелна специалност само у нас и в бившия СССР и никъде по света. Като лабораторен лекар считам, че достъпът до тези изследвания би следвало да е за всички, които имат работят ПСР-технология и имат апаратура. С това подписване на Анекс УС на БЛС дава да се разбере, че пренебрегва едни лекари и техните специалности и умения за сметка на други, което е нарушение на устава на БЛС, отбелязва още д-р Тодоров.

Той заяви още и, че твърдението на д-р Мангъров, че зад този вид тестове стоят комерсиални интереси, било обиждащо към всички лекари на първа линия в лабораториите.

УС на БЛС няма редовно заседание, на което да е взето решение за сключване на анекс , нито дистанционно, нито редовно присъствено. Гласували са по е-майл, което прегражда възможността на КК на БЛС да даде становище, както е по устав и така това решение се превръща в нарушение на устава, пояснява д-р Тодоров.

Той изтъква още, че след заседания на УС на БЛС, на КК на БЛС не са изпратени никакви материали от взетите решения през март, което означава, че в извънредно положение УС на БЛС едва ли не управлява еднолично, а всички останали следвало да се подчиняват.

Според него УС на БЛС е прибързал и подписал Анекс, който създава предпоставка за разсейване на точните резултати при една технология, като се е съгласил на толкова ниска цена, което можело да има и медицински последици.

От друга страна това било направено незаконно и противоуставно, накърнявайки интересите на много лекари и пациенти.