Българският лекарски съюз (БЛС) иска цените на някои медицински прегледи, които се заплащат от Здравната каса, да бъдат увеличени. Това ще стане по време на преговорите за Националния рамков договор.

Става въпрос за първичните, профилактичните и диспансерните прегледи

Например за профилактичните прегледи на бебетата до 1 година от съсловната организация ще искат цената да се увеличи от 9 на 10 лева. За децата от 1 до 2 години, както и за тези от 2 до 18 години, ще настояват цената на прегледа да се промени от 8 лв. на 9.50 лева.

При профилактиката на хора над 18 години лекарите искат цената на прегледа да стане от 10 на 12 лева.

Предлага се увеличение от 4.50 лв. на 5 лв. за задължителната имунизация и реимунизация на децата и възрастните, а прегледът по програма „Майчино здравеопазване” от 7 лв. да стане 8 лева.

По отношение на финансовата рамка на Националния рамков договор 2016 г. БЛС приема общата рамка за разходи за здравноосигурителни плащания да е в размер на 3 125 868 000 лева.

Съсловната организация предлага здравноосигурителните плащания да се увеличат  в рамките на бюджетната 2016 година.

На брифинг от БЛС обявиха, цитирани от БНР, че в преговорите по рамковия договор ще настояват за 260 млн. лева преразпределение на бюджета на Здравната каса. Тези средства да се насочели към болниците и извънболничната медицинска помощ. Лекарите предлагат парите да се осигурят от надсъбрани здравни вноски и част от оперативния резерв.

Съсловната организация акцентира в преразпределението на бюджета на Касата за тази година, който е малко над 3 млрд. лева. Те настояват за 200 млн. лева повече за болнична помощ. Според БЛС така щяло да се постигне стабилизиране на системата. Те предлагат по още 20 млн. лв. завишение в първичната болнична помощ за личните лекари, 20 милиона лева за специализирана помощ в доболничната и още с 22 милиона лева повече за медико-диагностична дейност, т.е. за изследвания и образна диагностика.

Шефът на лекарската съсловна организация д-р Венцислав Грозев обясни, че не отиват на вариант безконтролно и безотговорно да бъдат харчени парите за здравеопазване. Според тях обаче вътрешното преразпределение на бюджета на НЗОК на около 260 млн. лв. било разумен поток на средства, които да могат да обезпечат и идеята за основен и допълнителен пакет.

От БЛС смятат, че цените на клиничните пътеки във всички болници трябва да са еднакви.