364 удостоверения за придобита професионална квалификация на български лекари, които да послужат за работа в Европейския съюз през 2015 година е издало Министерство на здравеопазването.

В сравнение с миналата година се наблюдава намаление на тези удостоверения от 411, заявяват от Министерство на здравеопазването

Според институцията това показва, че промените в наредбата за специализациите са успешна стъпка по посока задържането в страната на младите лекари.

Припомняме, в началото на 2015 година се въведоха промени в Наредба № 1 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, с които беше облекчен достъпът до специализация: отпадна платената специализация, а започването на самата специализация стана възможно целогодишно.

Освен това се въведе децентрализация при определянето на местата на специализанти, като това става вече от самите бази на обучение. Съкратени бяха сроковете, а специализацията по клинични специалности вече е на трудов договор, което гарантира и адекватно трудово възнаграждение.

Специализанти през изминалата 2015 година са станали 1204 лекари – от тях 857 са новозавършили и неспециализиращи до момента, а 347 са прехвърлени от отменената Наредба № 34.

През 2015 г. базите за обучение в страната са обявили 923 места за специализанти по клинични специалности по реда на Наредба № 1, а висшите училища са обявили над 200 места по неклинични специалности.