Болницата в Поморие няма да бъде приватизирана, съобщиха от Министерството на отбраната. Търговско дружество "Вита" ЕООД с принципал Министерството на отбраната е в забранителния списък за приватизация.

Съответно, всичко, което е апортирано в неговия капитал, включително и "Болница за лекуване, продължително лечение и рехабилитация" - Поморие - също е в забранителния списък.

За да бъдат запазени социалните функции на досегашната "Болница за лекуване, продължително лечение и рехабилитация" - Поморие, здравното заведение трябва да остане под управление на министъра на отбраната. Така услугите й ще продължат да бъдат използвани от военнослужещи, цивилни служители и членове на военнопатриотичните съюзи, от Министерството на отбраната поддържа решението.

От 2 февруари 2017 г., съгласно Постановление на Министерския съвет, лечебното заведение преминава към Многопрофилната болница за активно лечение и рехабилитация (МБПЛР) - "Вита" ЕООД - Велинград.

Решението се подкрепя и от социалните партньори - Национален синдикат "Отбрана" към КТ "Подкрепа" и Федерацията на независимите синдикати от отбраната "Българска армия" към КНСБ.

Съгласно законовите процедури, свързани с изваждането на "Болница за лекуване, продължително лечение и рехабилитация" - Поморие от структурата на Военномедицинска академия и преминаването й към МБПЛР - "Вита" ЕООД, досегашният персонал ще бъде освободен и ще му бъде дадена възможност, отново при спазване на законовите процедури, да бъде назначен на щат в МБПЛР "Вита" ЕООД.