Фирмата, която до сега се е занимавала с поддръжката на комуникационната свързаност е изпратила писмо в Министерството на здравеопазването, че ще продължи да поддържа GPS услугата до избор на нов изпълнител. Това означава, че не съществува заплаха Бърза помощ да остане без ефективна информационнно-комуникационна свързаност.

Мотив на компанията - от ДЗЗД "Консорциум електронно здравеопазване"- предлагаща комуникацията до 22 юли, била "високата социална значимост на Спешна помощ".

Договорът между Министерството и ДЗЗД "Консорциум електронно здравеопазване" е изтекъл на 22 юли тази година., а Министерство на здравеопазването е пристъпило към единствената законова процедура - обявяване на нова обществена поръчка по реда на ЗОП. Предстоящият ход на нещата е два месеца да текат процедурите по обществената поръчка, като заложената пределна стойност е с 1 млн. лв. по-ниска от досегашната.

За два месеца линейките остават без поддръжка на GPS системата си

За два месеца линейките остават без поддръжка на GPS системата си

Бърза помощ реализира 200 адреса на ден, ние чуваме на три месеца веднъж, че е закъсняла, възмущава се Ненков

Припомняме, че в края на миналата седмица зам.-министърът на здравеопазването Мирослав Ненков обясни, че в условията на липса на GPS поддръжка системата на Бърза помощ няма да спре да работи.

Ненков изтъкна, че "Нашите съграждани няма да разберат, че това се е случило. През годините, преди да се изгради тази система, е имало един начин на работа, който условно да кажем, е малко по-старовремски, но е напълно ефективен",

Ако фирмата ДЗЗД "Консорциум електронно здравеопазване" обаче продължи да поддържа системата на комуникационна свързаност на Спешна помощ до избирането на нов изпълните, нужда от "старовремски" методи няма да има.