От Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) призовават здравноосигурените граждани активно да проверяват информацията в пациентските си досиета.

Целта е да се подобри ефективността на контрола върху изразходването на обществения ресурс.

Персонализираната информационна система съхранява информация за извършен избор на личен лекар на всеки гражданин от 2000 г. до момента, както и за извършените и отчетени за него дейности от личния лекар, лекарите-специалисти, болничните заведения, лабораториите и аптеките - от 2009 г. досега. Системата разполага с информация и за извършените и отчетени дейности от изпълнителите на дентална помощ, както и информация за издадените европейски здравноосигурителни карти.

Всеки здравноосигурен може сам да контролира дали в медицинското му досие е отразена реално получената медицинска дейност - чрез електронната услуга на интернет страницата на НЗОК. Медицинските досиета на непълнолетните могат да бъдат преглеждани от родител/настойник, направил избора на общопрактикуващ лекар на детето.

Данните в досието могат да бъдат проверени чрез Универсален код за достъп, издаден от НЗОК/РЗОК, чрез Персонален идентификационен код, издаден от НАП или с помощта на електронния си подпис.