На НЗОК ще бъдат предоставени 8 000 000, с които ще бъдат заплатени разходи за лекарствени продукти - ваксини и дейности по прилагането им , ваксини за рак на маточната шийка и контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити.

С тези пари ще се подпомогнат дейности за здравно неосигурени лица, включващи наблюдение при пациенти с кожно-венерически и психиатрични заболявания и интензивно лечение и дейности за здравно неосигурени жени.

Правителството одобри допълнителни средства в размер на 16 100 000 лева по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г.

С допълнителните средства ще се осигури адекватно, ритмично и своевременно финансиране на дейностите, които по закон са определени като държавна отговорност.

Средства в размер на 8 100 000 лева ще се предоставят като капиталови трансфери на лечебните заведения за болнична помощ за основен ремонт, ремонт, свързан с преустройството на лечебните заведения и закупуване на дълготрайни материални активи.

Ще се увеличат разходите по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2018 г. по "Политика в областта на диагностиката и лечението", бюджетна програма "Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението".

С допълнителните средства държавните лечебни заведения за болнична помощ ще оптимизират дейността си.