Сигнал за дългогодишна дискриминация на български граждани с автоимунни ревматични заболявания е подаден към омбудсмана Диана Ковачева от Асоциация на пациентите с автоимунни заболявания (АПАЗ) и Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България (ОПРЗБ).

За много хора е непосилно да отделят средства, за да пътуват няколко пъти в годината до Експертните лекарски комисии (ЕЛК), които отпускат иновативно лечение за ревматични заболявания, посочват пациентите. За пациентите с кардиологични и ендокринологични заболявания тази стъпка е премахната.

Според условията за отпускане на скъпоструваща терапия за ревматичните заболявания са нужни повече от осем месеца от назначаване на терапията от лекуващ ревматолог до момента, в който пациентът получи лекарството си от аптеката.

Организациите настояват да се разшири обхвата на лекарите, които могат да предписват терапия, както и да отпадне нуждата от физическо явяване пред Експертна лекарска комисия.

АПАЗ и ОПРЗБ посочват, че от години търсят диалог с Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса за облекчаване на процеса, но без резултат.

Голяма част от пациентите с автоимунни заболявания са в инвалидна количка и трудноподвижни и всяко едно пътуване подлага на риск здравето им, посочват от асоциацията. Според организациите, пациентите са подложени на финансова, трудова, териториална и медицинска дискриминация.

"В най-неравностойно положение са хората в малки населени места, които трябва да отделят няколко дни за пътуване до болница за АП 42, след това до ЕЛК и най-накрая да внесат всички документи в регионалния център на НЗОК за одобрение на протоколи.", посочват от ОПРЗБ.

Друг често срещан проблем е, че пациентите в доста случаи плащат от джоба си за изследвания по амбулаторна процедура, която всъщност им се полага.

По данни на социологическо проучване "Нагласи и предизвикателства пред лекарите в ревматологията, -2022г." 65% от анкетираните ревматолози смятат, че е необходимо скъпоструващите медикаменти да бъдат предоставяни в условията на извънболнична помощ.