Бюджетът на НЗОК за 2021 г. е недофинансиран със 188 млн. лв за медицински дейности и лекарства. Това твърдят от инициативата "Заедно за повече здраве".

Те настояват депутатите да преразгледат финансовата рамка на НЗОК преди второ четене на закона.

Исканията са средствата за медицински дейности да бъдат увеличени със 112 млн. лв., а за лекарствени продукти - със 76 млн. лв.

Според Българския лекарски съюз заложените пари за здраве за догодина поставят под въпрос адекватното осигуряване на грижите за пациентите и стабилността на здравната система у нас. Те смятат, че е необходимо увеличение на средствата за медико-диагностични дейности с 20.5%, или с 16,4 млн. лв. спрямо парите за тази година.

От инициативата "Заедно за повече здраве" считат, че недостиг на средства се оформя и в предвидените пари за специализираната извънболнична медицинска помощ . В момента НЗОК заплаща 50% от вторичните прегледи. За да се осигури гарантиран достъп до медицинска помощ, според съсловната организация трябва в това перо да се предвидят с 14.2% повече средства от настоящата година, или 22 млн. 471 хил. лв. Анализът й показва липса на достатъчен ресурс и за наблюдението на диспансеризираните пациенти, не са предвидени и средства за увеличаване на профилактичните прегледи, за което ще са необходими още 15 млн. 289 хил. лв. за първична извънболнична медицинска помощ.

Парламентът одобри бюджета на Здравната каса за 2021 г.
Обновена

Парламентът одобри бюджета на Здравната каса за 2021 г.

Депутатите изгалопираха и през бюджета на ДОО и през държавния бюджет

От инициативата "Заедно за повече здраве" се опасяват, че голям недостиг на средства ще се оформи и в болничната медицинска помощ. Според БЛС, за да се гарантира устойчивост на системата, трябва да се предвидят 10% повече средства, т.е. малко над 58 млн. 140 хил. лв.

Според съсловната организация само така може да се гарантира възможност за заплащане на дейностите в ПИМП, СИМП и БМП по договорените през тази година увеличени цени, както и по-голям брой медико-диагностични изследвания в полза на здравноосигурените лица.

Българският фармацевтичен съюз счита, че повишението от 2.00 лв. на 2.20 лв. с ДДС на сумата, която НЗОК заплаща за отпускане само на 100% реимбурсирани лекарствени продукти по протокол, е нищожно и не предполага подобряване на достъпността на пациентите до иновативна терапия.

Три комисии без спор приеха на първо четене бюджета на НЗОК

Три комисии без спор приеха на първо четене бюджета на НЗОК

Без спорове депутатите приеха бюджета на НЗОК за 2021 година на първо четене.

От Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България пък са категорични, че недостатъчни с близо 76 млн. лв.ще се окажат и парите за лекарства, предвидени в бюджета на НЗОК за догодина. В момента са предвидени 465 млн. лв. за лекарства за домашно лечение, изписвани с протокол, но според прогнозите на анализатори и НЗОК нетните разходи за тези лекарства, след отстъпките заплатени на касата от фармацевтичните компании, ще достигнат 494 млн. лв. до края на 2020 г. По този начин се оформя недостиг от 29 млн. лв. за лекарства за домашно лечение през 2021 г.

Подобно разминаване в планираните средства за догодина се очаква и за лекарствата за злокачествени заболявания, прилагани в болничната медицинска помощ, като там ще са необходими още 47 млн. лв. От инициативата "Заедно за повече здраве" предупреждават, че при недобро планиране на бюджетните разходи за лекарствени продукти за 2021 г. фармацевтичните компании няма да могат да изпълняват ангажиментите си за доставка на някои медикаменти, чиято стойност се заплаща напълно или частично от НЗОК.

От Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители посочват, че годишната стойност на отстъпките и компенсациите, предоставени от фармацевтична индустрия към НЗОК, е нараснала от близо 50 милиона лв. през 2015 г. до очаквани над 280 милиона лева през 2020 г., или общо 900 милиона лв. за период от 6 години. Натискът за отстъпки към индустрията на фона на бюджетен дефицит за лекарства обаче щял да постави под риск оставането на компании и медикаменти на българския пазар, както и функционирането на механизма за отстъпки и инвестициите на фармацевтичните компании в здравния сектор. Според тях това ще лиши пациентите от достъп до медикаменти, тъй като компаниите ще са поставени в невъзможност да ги предоставят заради неблагоприятна финансова рамка. По тази причина от асоциацията предлагат бюджетът на НЗОК за лекарства за 2021 г. да е поне равен на нетните разходи на фонда за тези продукти през 2020 г.