Здравният министър Костадин Ангелов иска законово задължение за работа с Covid пациенти и го заяви пред три комисии, които разглеждат бюджета на НЗОК, на ДОО и държавния бюджет. В бюджета за здраве се предлага добавка към индивидуалните брутни възнаграждения на изпълнителите на болнична медицинска помощ в размер на 237 млн. лева.

Лекарите ще получат добавка от 600 лева, медицинските специалисти - 360, а за санитарите са предвидени 120 лева. Следващата година българските болници няма да могат да използват своя потенциал, за това предупреди червеният депутат Георги Михайлов. В бюджета на Касата са предвидени 5 084 871,3 хил. лв. приходи и трансфери.

МФ публикува проекта за Бюджет 2021

МФ публикува проекта за Бюджет 2021

Приоритетите на Бюджет 2021 са политиката по доходите

Здравноосигурителните приходи са в размер на 4 980 973,5 хил. лв., от които 3 200 862,5 хил. лв. са от здравноосигурителни вноски и 1 780 111,0 хил. лв. са трансфери за здравно осигуряване. Трансферите за здравно осигуряване за 2021 г. са разчетени с ръст от 246 511,5 хил. лв. спрямо 2020 г. Средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на 4 770 351,0 хил. лв., което представлява увеличение с 316 374,2 хил. лв. спрямо 2020 година.

Предвиждат се и санкции за лечебни заведения, които отказват лечение на коронавирус. Санкции ще има и при извънболничната помощ.