47 предписания и 1 акт за административно нарушение са издали от Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) при проверки в над 500 обекта за хранене и търговия с храни по Черноморието, съобщиха от агенцията.

Сред най-често констатираните нарушения от Агенцията по храните са необявени алергени, съдържащи се в състава на предлаганите храни, несъответствия при етикетирането на храните, предлагани на блок маси, липса на индивидуално опаковани лъжички за сладолед и др.

Заради началото на летния туристически сезон, в периода 01 юни - 30 юни 2021 г. инспектори са проверили обекти в областите Варна, Бургас и Добрич. Те са посетили 566 обекта за търговия на дребно с храни, сезонни обекти, обекти за кетъринг, заведения за обществено хранене, туристически обекти, предлагащи услугата "all inclusive".

Ветеринарните и санитарни специалисти па проверявали коректното етикетиране на храните, информацията, предоставяна на мястото на предлагане на предварително неопакованите храни, условията за съхранение на суровини и храни, температурната обработка, хигиената на обектите, личната хигиена и здравословно състояние на заетия персонал.