От Регионалното министерство пренасочват над 40 млн. лева от оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. за тестове, респиратори, предпазни средства и тестове за COVID-19. Информацията е на МРРБ.

Парите ще бъдат пренасочени към здравното министерство за осигуряване на най-необходимото медицинско оборудване и консумативи за борба с коронавируса.

Очакванията са с тези пари да бъдат закупени респиратори за нуждите на лечебните заведения, които приемат пациенти с COVID-19, предпазни средства (защитни маски, облекла, очила, ръкавици, шлемове и дезинфектанти).

Апаратурата и консумативите са определени от министъра на здравеопазването. Средствата са осигурени от недоговорен и спестен ресурс по четири от приоритетните оси на Оперативната програма и насочени към МЗ като бенефициент на Приоритетна ос 4 "Регионална здравна инфраструктура", уточняват от МРРБ.

Решението трябва да бъде гласувано и от Комитета за наблюдение на оперативната програма. След това да има изменение на ОПРР 2014-2020 г. на неприсъствено заседание.

Предложението за подпомагане на здравните власти е направено след обстоен анализ Изменението предвижда извършените разходи да бъдат допустими, считано от 1 февруари 2020 г.

Хронологията у нас:

8 март - първи 2 положителни проби, в Плевен и в Габрово

8 март - потвърдени още два случая, отново в Габрово и Плевен

10 март - двама души, съпрузи, с положителен резултат, първите в София

11 март - седмата положителна проба11 март - първа жертва в България

12 март - нови 16 положителни проби, общо 23

13 март - 7 нови положителни проби, общо 31

14 март - нови 10 положителни проби, общо 41 - втора жертва

15 март - 8 нови установени, 51 общо

16 март - 11 нови, един е британски гражданин, общо 62

17 март - 19 нови случая, 81 установени

18 март - 11 нови случая, 92 установени

19 март - 18 нови, 110 установени - трета жертва

20 март - 17 нови, 127 установени

21 март - 46 нови, 163 установени

22 март - 24 нови, 187 установени

23 март - 14 нови, 201 установени

24 март - 1 нов,    202 установени