Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) се включва с инициативи в Европейската седмица на общественото здраве в периода 11-15 май 2020 г. Седмицата се провежда за втора поредна година от Европейската асоциация по обществено здраве.

Обособени са пет тематични дни: Промоция на здравето чрез Глобалните цели; Първичната здравна помощ в дигиталната ера; Заедно в подкрепа на психичното здраве; Равенство в здравето за всички; Да остаряваме здравословно.

Мотото на седмицата "С обединени усилия за по-здрави общности" е в контекста на световната пандемия от COVID-19. Целта е да повиши осведомеността по важни теми на общественото здраве.

В дните между 11-ти и 14-ти май ще се включат различни експерти.

Проф. Веселка Дулева, началник на отдел "Храни и хранене", ще е на разположение за експертни отговори на въпроси, свързани с хранене и безопасност на храните в период на пандемия от COVID-19, доц. Лалка Рангелова от отдел "Храни и хранене" ще проведе онлайн обучение на тема "Здравословно хранене на бременни жени и кърмачки в условията на коронавирус, а доц. Красимира Костадинова, началник на отдел "Детско и младежко здраве", ще отговаря на въпроси, свързани с предоставяне на патронажни грижи за бременни жени и деца до 2-годишна възраст от ромската общност в условията на пандемия.

Тази година всички събития и инициативи се организират онлайн.