Столичната община ще предостави 1 млн. лв. заем на общински лечебни заведения за извънболнична помощ, съобщава БНР. Става дума за медицинско-консултативни, медицински и дентални центове.

Заемите са с 2-годишен срок за погасяване от датата на сключване на договора, при едногодишен гратисен период и годишна лихва от 1.1%. Това е една от мерките, които председателят на Комисията по здравеопазване д-р Антон Койчев и зам.-кмета по здравеопазване Дончо Барбалов представиха.

Ще бъде осигурен финансов ресурс под формата на целеви заеми за заплащане на възнагражденията на персонала в общинските лечебни заведения за извънболнична помощ по време на извънредното положение.

Комисията по здравеопазване и социална политика разработва методиката, по която ще се отпускат целевите заеми. Дончо Барбалов поясни, че парите няма да бъдат отпускани на всички лечебни заведения, а само на тези, които се нуждаят от тях.