Националният рамков договор за денталните дейности е изпратен за обнародване в "Държавен вестник", съобщиха от Министерство на здравеопазването.

Документът е съгласуван днес от вицепремиера и министър на здравеопазването Илко Семерджиев, след подписването му от Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз на 24 февруари.

Според НРД за денталните дейности за 2017 година, здравноосигурените на възраст над 18 години ще имат право на три безплатни дентални процедури, включващи екстракция /вадене/ и обтурация /пломбиране/ на зъби.

От 30 септември отчитането на финансово-отчетните документи на изпълнителите на извънболнична дентална помощ ще става само през информационната система на НЗОК, с което отпада необходимостта от представяне на отчетните документи в районните здравноосигурителни каси на хартиен носител.

Удължава се срокът за отчитане на изпълнителите на дентална помощ през портала на НЗОК. То може да става до четвъртия работен ден на месеца, следващ отчетния, вместо до третия, както беше досега.

За тази година средствата за здравноосигурителните плащания за дентална помощ съгласно приетия Закон за бюджета на НЗОК са в размер на 147 милиона лева.

Предстои договарянето на Анекс и за допълнителна протетична дейност за хората в пенсионна възраст.