Увеличава се броят на финансираните от Центъра за асистирана репродукция процедури (ЦАР). Вече четири процедури ще бъдат финансирани от Центъра за асистирана репродукция.

Промяната идва след изменения на постановлението за създаване на Центъра.

Дейността, която до сега не беше финансирана от ЦАР, е ембриотрансфера на четири замразени ембриони.

С тази промяна на практика ще се удвои броят на опитите (ембриотрансферите) и ще се увеличи шансът за забременяване на жените.

Приетият документ оптимизира и съставът на Комисията към ЦАР чрез включване на специалист с опит в областта на образната диагностика. ЦАР ще може да упражнява по-ефективен контрол. Центърът ще може да прави самостоятелни проверки на лечебните заведения - договорни партньори .

Директорът на ЦАР пък вече ще може, освен да прекратява договор с лечебно заведение, и да налага финансови санкции при констатирано нарушение.