Министърът на здравеопазването Галя Кондева удължи с още месец забраната за износ на определени групи лекарства. Това са инсулини и аналози, и други понижаващи кръвната захар лекарства, както и антибиотици, предназначени за системна употреба в детска възраст.

Здравният министър мотивира заповедта си с данни от извършени проверки, които установяват нерегулярни доставки, забавяне или отказ от складовете на търговците на едро за посочените лекарствени продукти.

Сегашната забрана за износ на тези групи лекарства изтича днес, 16 май. Настоящата заповед влиза в сила от утре и ще важи до 16 юни 2024 г.

Неотзивчиви търговци били виновни за липсата на инсулин в аптеките

Неотзивчиви търговци били виновни за липсата на инсулин в аптеките

Забраната за износ на лекарства се удължава отново - до края на 31 март