Пациентите могат да избират личния си лекар и по електронен път. Услугата е активна от началото на месеца, съобщават от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Онлайн изборът може да бъде първоначален, временен или постоянен. Той може да бъде направен лично от здравноосигурения или от негов родител/настойник.

От Касата обясняват, че здравноосигуреният трябва да влезе в интернет страницата на НЗОК и от собственото си лично електронно здравно досие да отвори меню „Избор на личен лекар“. Именно от там чрез регистрационна форма той може да направи своя избор.

Подаваната по електронен път регистрационна форма за избор трябва да бъде подписана с електронен подпис от здравноосигурения или от неговия родител/настойник. Това трябва да стане чрез Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК. 

Съгласно нормативната уредба джипито не може да откаже да включи в пациентската си листа здравноосигурен, който го е избрал, независимо от това дали изборът е с хартиена или електронна форма.

От НЗОК изтъкват, че няма разлика в това дали изборът ще бъде направен по електронен път или на хартиен носител чрез пълнени на ръка формуляри.

След направен избор, гражданинът и новоизбраният от него лекар получават съобщение на посочен e-mail адрес или SMS на предоставен телефон за контакт.

Обръща се внимание, че първоначалният избор за педиатър за новородените не може да се извърши по електронен път. Това решение е съобразено с гарантирането на истинността на информацията за пеленачетата.

От НЗОК подчертават, новата електронна услуга за избор на личен лекар онлайн е стъпка напред в реализирането на електронното управление.

До края на месеца всеки здравноосигурен може да смени първоначално избрания личен лекар с друг, който е сключил договор с НЗОК и по традиционния начин. Това става чрез формуляр за смяна (т.нар. регистрационна форма за постоянен избор). Той може да се разпечата от интернет страницата на институцията (www.nhif.bg, секция „Вие питате”), уточняват от Касата.