Регистрираните заболявания от злокачествени новообразувания за периода 2000 - 2018 г. показват трайна тенденция на нарастване на показателя болестност (от 2463 на 100 000 население през 2002 г. на 4190 през 2018 г.).

Това се посочва в анализ на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), цитиран от здравния министър Кирил Ананиев в отговор на депутатски въпрос за зачестили случаи с онкологични заболявания в погранични райони със Сърбия (Видин, Кюстендил, Монтана, Перник, Софийска област) след военните действия на НАТО в бивша Югославия в края на миналия век и извършени ли са изследвания от страна на България, съобщава БГНЕС.

Болестността в пограничните със Сърбия области - Видин, Кюстендил, Перник и София е по-ниска от средната за страната през всичките години на разглеждания период. В област Монтана болестността от злокачествени новообразувания е по-висока от средната за страната през 6 години от разглеждания период. През 2018 г. пограничните области на България със Сърбия заемат по-ниски позиции сред всички 28 области: Област Монтана - 16, област Кюстендил - 25, област Видин -19, област Перник - 22 и област София - 28, т. е. в тези области болестността от злокачествени новообразувания е по-ниска в сравнение с останалите области в страната, уточнява Ананиев.

Заболеваемостта в пограничните области е по-ниска от средната за страната през всичките години на разглеждания период за областите Кюстендил и област София. В останалите области се наблюдава през някои от годините по-високи стойности, добавя още министърът.

Интерпретацията на данни на заболеваемостта и болестността по водещи локализации на злокачествените новообразувания (на храносмилателните органи, на дихателните органи и гръдния кош, на млечната жлеза при жените, меланом и други злокачествени новообразувания на кожата) в пограничните области със Сърбия също показват тенденция за по-ниски стойности от средните в страната през разглеждания период.

Статистическите данни за общите болестност и заболеваемост, както и тези по водещи локализации на онкологичните заболявания в пограничните области през наблюдавания период 2002/2005 - 2018 г. не показват значими разлики спрямо общите показатели за страната и спрямо тези в останалите области. В тази връзка не се е наложило провеждането на насочено, специализирано изследване на заболеваемостта от злокачествени новообразувания на населението в тези погранични със Сърбия области, заявява още Ананиев.