Ще търся още възможности за увеличение на възнагражденията на работещите в системата на здравеопазването от 2021 г. Това увери министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов по време на среща с Управителния съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Той обясни, че в момента се актуализира картината за нуждите от медицински сестри и лекари в лечебните заведения у нас.

По думи на председателя на асоциацията Милка Василева основният проблем в сектора е кадровият дефицит сред професионалистите по здравни грижи.

Не ни трябват повече лекари - Ананиев търси медицински сестри

Не ни трябват повече лекари - Ананиев търси медицински сестри

Проблемът с кадрите в здравеопазването бил като в Европа

Тя посочи, че в системата работят 23 021 медицински сестри, като средната им възраст е 55 г., 3684 акушерки при средна възраст 53 г. и 2795 лаборанти със средна възраст 51 г. От медицинските сестри около 60% са в трудоспособна възраст, 19.7% са в пенсионна, а на 19.64% предстои пенсиониране в следващите две години. Сходни по нейни думи били данните и при акушерките.

Според Василева е необходима дългосрочна стратегия за промяна на негативната тенденция.

По време на разговорите бяха обсъдени и въпроси, свързани с продължаващото обучение, условията на труд, правомощията и задълженията на професионалистите по здравни грижи.

Здравният министър припомни предложението си БАПЗГ да влезе като договорен партньор на Надзорния съвет на НЗОК, за да договаря обеми и цени на медицинските дейности и да участва в разговорите за Националния рамков договор. Той допълни и че в момента се обсъжда и промяна в учебните планове, с която се предвижда обучаващите се за медицински сестри да имат възможност да работят по специалността си докато учат.

Проф. Ангелов предложи Министерството на здравеопазването да излъчи свои представители, които заедно с представители на асоциацията да работят за решаване проблемите на професионалистите по здравни грижи.

11 000 медицински сестри не достигат у нас

11 000 медицински сестри не достигат у нас

13 000 са зад граница